İstasyon Mah. 1496/1 Sok. No.1 41400 Gebze / Kocaeli
+90 262 655 55 44 (pbx)

Kalite Politikamız

Omtaş > Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Görevimiz, Toplam Kalite Yönetim felsefesi ile Türk Çelik Dövme sektöründe öncü rolü üstlenmekAvrupa’nın ise sayılı üreticileri arasında yer almaktır.

Hedefimiz, çelik dövme sektöründe insanlığa, doğaya ve ulusumuza olan sorumluluk bilinci ile;

 • Müşterilerin, paydaşların, tedarikçilerin ve çalışanların beklentilerini anlamak ve en üst düzeyde karşılamak,
 • Tüm kaynakları en verimli şekilde kullanarak sürekli gelişmeyi sağlamak.

Kalite Politikamız,

OMTAŞ A.Ş. 1968 yılında beri Türkiye sanayiinin hizmetinde üretim yapmaktadır. Bu faaliyetlerini yürütürken amaçlarımız;

 • En üst düzeyde rekabet imkânı sağlayan araç, gereç ve sistemler yardımıyla güncel teknolojiyi kullanarak hizmet vermek,
 • Bu teknolojileri kullanacak personeli istihdam, organize ve koordine etmek, onları eğitip motive ederek, mükemmelleştirmeye ve gelişmeye yönelik ortam hazırlamak,
 • Müşteriyi, kalite, fiyat ve termin yönünden tatmin etmek, onlarla işbirliği yaparak ürünleri geliştirebilmek veya üretime yönelik iyileştirmeler sağlamak,
 • Toplam kalite felsefesini yaygınlaştırmak, tüm OMTAŞ fertlerinin kaliteye katkısını sağlamak, sıfır hatalı üretime yönelik tedbirleri almak ve realize etmek için kalite iyileştirme planı çerçevesinde sürekli gelişme ve iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Müşterinin her yönüyle vazgeçemediği ve tercihini kullandığı güvenilir bir ortak haline gelmek,
 • Tedarikçilerimiz ile yakın işbirliği yapmak ve yardımcı olmak,
 • Çevre ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Ölçüm ve Laboratuvar:

Omtaş’ta üretim esnasında ve sevkiyat öncesi, boyutsal ölçüm ve kontrollerkimyasal analizmetalografik inceleme (mikroyapı, mikrotemizlik, tane büyüklüğü v.s), sertlik ölçümümanyetik partikül çatlak kontroluçekme testiçentik darbe testiEddy Currentlif yapısı kontrolü gibi test ve kontroller, müşteri istekleri, yasal gereklilikler ve uluslar arası standartlara göre, kalibrasyonu yapılmış ekipmanlar ile gerçekleştirilmektedir.

Değerlerimiz,

 • Müşteri tatmini ve bağlılığı birinci önceliğimizdir,
 • Eğitilmiş, deneyimli ve katılımcı çalışanlarımız en önemli varlığımızdır,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği tüm faaliyetlerimizde odak noktamızdır,
 • Mükemmellik için sürekli iyileştirme, yenilenme ve değişimi esas alırız,
 • Çalışanlarımıza katılımcı bir ortamda eşit fırsat tanırız,
 • Sosyal paydaşlarımızla ilişkilerde güveni, saygıyı ve iş etiğini esas alırız.
 • Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya ve enerji tasarrufuna önem veririz.

Politikamızın bir gereği olarak “Yönetim Sistemimizi” tüm kuralları ile uygulamayı taahhüt ederiz.

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN. ve TİC. A.Ş.