İstasyon Mah. 1496/1 Sok. No.1 41400 Gebze / Kocaeli
+90 262 655 55 44 (pbx)

Çevre Politikamız

Omtaş > Çevre Politikamız

Görevimiz,
Doğal Kaynakların tükenebilir olduğunu ve çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması zorunluluğunu biliyor, çevre yönetimini iş mükemmelliliğinin bir gereği olarak algılıyoruz.

Hedefimiz,
Bu doğrultuda OMTAŞ olarak dövme parçalarının üretimi ve sevkiyatını gerçekleştirirken bu faaliyetlerimizin , çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabileceği olumsuz etkileri kontrol altında tutabilmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda,

  • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasaların gereklerini yerine getirmek,
  • Kullandığımız malzemelerde geridönüşümü arttırmak ve tasarruf sağlamak,
  • Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen çevre hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
  • Tüm faaliyetlerimizi gelişme ve kirlenmenin önlenmesi yönünde etkin olarak kullanmak,
  • Eğitim, konferans v.s. gibi aktiviteler ile çalışanlarımızı ve toplumu bilinçlendirmek temel ilkemizdir.

Çevresel standartlara ve yasalara uymayı, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmeyi ve oluşturduğumuz atıkları ve kirliliği en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz. Süreçlerimizi, kullandığımız malzemeleri ve çalışanlarımızı bu doğrultuda yöneteceğiz ve yönlendireceğiz.

Bu politika, istenildiğinde her türlü kuruluş ve kişilerle paylaşılacaktır.

OMTAŞ A.Ş.