İstasyon Mah. 1496/1 Sok. No.1 41400 Gebze / Kocaeli
+90 262 655 55 44 (pbx)

Bilgi Güvenliği Politikası

Omtaş > Bilgi Güvenliği Politikası

OMTAŞ, faaliyet göstermiş olduğu üretim sektöründe, ilgili tüm taraflara vermiş olduğu hizmetlerde etkin ve kaliteli hizmet anlayışıyla hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere uygun hareket ederek bilgi güvenliğini ve hizmet sürekliliğini sağlama amacını taşımaktadır.

OMTAŞ olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

  • Bilgiye ilişkin risklerin yönetilmesi,
  • Müşteriye sunulan hizmetlerin bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
  • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
  • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin derecede sürdürülebilmesi için gerekli profesyonel yetkinliklerin artırılmasını sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

OMTAŞ A.Ş.